Entries

[星陲野闊]一些有關TACA與航空聯盟的小筆記:全球對戰篇

如果說Avianca-Taca對決LATAM是拉美範圍的分區預賽
那麼拉到三大航空聯盟來看,就是世界盃規模的競爭了吧

Q1188-01.jpg

繼續閲讀

Appendix

宿場協尋處

宿場時光

03 | 2012/04 | 05
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 - - - - -

FB@ssscreek

宿場主題館

宿場掌櫃說

宿場年年月月

QR 編碼

QR

加為好友

和此人成爲好友

FC2計數器