Entries

[行雲阡陌]日本鐵道旅人杰語:新潟A#03 前往彌彥

「彌彥」給我的感覺,和山陰地區的「出雲」很像
但彌彥神社沒出雲大社那麼威,所以算迷你版的「小出雲」吧...

Q1455-01.JPG繼續閲讀

Appendix

宿場協尋處

宿場時光

10 | 2013/11 | 12
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

FB@ssscreek

宿場主題館

宿場掌櫃說

宿場年年月月

QR 編碼

QR

加為好友

和此人成爲好友

FC2計數器