Entries

[5SJ]日本鐵道旅人杰語 1shot #98 島鐵本社前站

島原鐵道線途中的「島鐵本社前站」雖有本社「加持」,卻是無人站
車站附近保存著C1201號蒸汽火車頭,見證島鐵曾輝煌過的一頁

Q2074-03B

繼續閲讀

Appendix

宿場協尋處

宿場時光

12 | 2016/01 | 02
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

FB@ssscreek

宿場主題館

宿場掌櫃說

宿場年年月月

QR 編碼

QR

加為好友

和此人成爲好友

FC2計數器