Entries

[駐足訪勝]日本鐵道旅人杰語:陸前高田站.火車farewell

一般而言,火車站就是設在鐵軌旁邊,供火車停靠、讓乘客上下車
311災區的JR陸前高田站卻非如此,它是一座火車不會來的車站!

Q2172-01

繼續閲讀

Appendix

宿場協尋處

宿場時光

12 | 2016/01 | 02
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

FB@ssscreek

宿場主題館

宿場掌櫃說

宿場年年月月

QR 編碼

QR

加為好友

和此人成爲好友

FC2計數器