Entries

[5SJ]日本鐵道旅人杰語 1shot #105 米子法勝寺電鐵線保存車

「法勝寺電鐵線」在日本鐵道界的知名度有限,不過它保有一項典藏文物紀錄,日本現存最古老的三等客車曾在此服務,如今則展示在米子市內的巷弄中,而它的車齡曾被嚴重低估呢!

Q2178 (135)

繼續閲讀

Appendix

宿場協尋處

宿場時光

12 | 2016/01 | 02
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -

FB@ssscreek

宿場主題館

宿場掌櫃說

宿場年年月月

QR 編碼

QR

加為好友

和此人成爲好友

FC2計數器