Entries

[星垂野闊]日本租車自駕旅人杰語#01 輕自動車 啊就小小的篇

去過日本的朋友,應該都曾注意到馬路上常會見到尺寸很迷你的小型汽車,日本稱之「輕自動車」。輕自動車到底有多小?規格上限又是多少呢?

Q2373-01

繼續閲讀

Appendix

宿場協尋處

宿場時光

07 | 2017/08 | 09
- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 - -

FB@ssscreek

宿場主題館

宿場掌櫃說

QR 編碼

QR

加為好友

和此人成爲好友

FC2計數器