Entries

[5SJ]駐杰神戶S#05 神戶開港150週年

2018年元旦的今天,是神戶開港150週年的日子。這座日本對外重要的港埠,原來年紀還這麼輕呢。整座神戶市的發展,都跟150年前的此舉息息相關呢!

Q2413-01

繼續閲讀

Appendix

宿場協尋處

宿場時光

12 | 2018/01 | 02
- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 - - -

FB@ssscreek

宿場主題館

宿場掌櫃說

宿場年年月月

QR 編碼

QR

加為好友

和此人成爲好友

FC2計數器