Entries

[5SJ]駐杰京都K#01 天皇退位.太上天皇.仙洞御所

媒體報導,針對天皇退位一事,日本內閣昨天又開了一次會,確認了以「上皇」稱呼退位的天皇、上皇的警備佈署規格,以及退位儀式的名稱等等事項。

Q2417-01

繼續閲讀

Appendix

宿場協尋處

宿場時光

02 | 2018/03 | 04
- - - - 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

FB@ssscreek

宿場主題館

宿場掌櫃說

宿場年年月月

QR 編碼

QR

加為好友

和此人成爲好友

FC2計數器